Ett varmt jobb

När man arbetar som en brandman till exempel så bör man gå en bra utbildning för just heta arbeten och bli bättre och bättre på situationer som kan uppstå så att man alltid vet vad man ska göra och aldrig tvekar när det kan gälla sekunder. Visst är det mycket som en brandman måste lära sig men just detta med heta områden och hur man ska göra vid fara är en nödvändig utbildning och det finns idag vidareutbildningar även för brandmän och andra som arbetar med heta arbeten om man nu säger så.

By extrados, March 26, 2012, 6:04 a.m.